Knäreds MC

Styrelsen vald på årsmötet i oktober 2018 består av:

Ordförande:
Kjell-Ove Johansson
Slåttervägen 45
312 32 LAHOLM
Tel. 0730 - 28 66 11

Kassör:
Heléne Stensson
Tenorgatan 7
312 34 LAHOLM
Tel. 0430 - 167 77

Sekreterare:
Lars-Olof Nilsson
Sjöaredsvägen 46
310 20 KNÄRED
Tel. 0430 - 621 52

Ledamot:
Marianne Dahlberg
Skenabygget 2
310 20 KNÄRED
Tel. 0430 - 430 59

Ledamot:
Agneta Johansson
Lärarevägen 4 / Box 5148
312 05 SKOTTORP
Tel. 070 - 895 26 84

Kontaktman till SMC:
Lars-Olof Nilsson
Sjöaredsvägen 46
310 20 KNÄRED
Tel. 0430 - 621 52

Ansvarig för tidning och Web-sidor:
Kjell-Ove Johansson
Slåttervägen 45
312 32 LAHOLM
Tel. 0730 - 28 66 11