Knäreds MC

Styrelsen vald på årsmötet i oktober 2018 består av:

Ordförande:
Kjell-Ove Johansson
Slåttervägen 45
312 32 LAHOLM
Tel. 0730 - 28 66 11

Kassör:
Eva-Karin Svensson
Per Jöns väg 30
312 53 HISHULT

Sekreterare:
Lars-Olof Nilsson
Sjöaredsvägen 46
312 51 KNÄRED
Tel. 0430 - 621 52

Ledamot:
Glenn Hanzen
Körsveka 36
312 52 KNÄRED
Tel. 0430 - 430 59

Ledamot:
Birgitta Pettersson
Hult 11
312 52 KNÄRED
Tel. 0430 - 430 97

Kontaktman till SMC:
Lars-Olof Nilsson
Sjöaredsvägen 46
312 51 KNÄRED
Tel. 0430 - 621 52

Ansvarig för tidning och Web-sidor:
Kjell-Ove Johansson
Slåttervägen 45
312 32 LAHOLM
Tel. 0730 - 28 66 11