Bli medlem i Knäreds MC


Betala in medlemsavgiften 100 kr/person och år direkt till
Bg 248-1554
Glöm inte ange ditt namn på inbetalningen.

Skicka ett mail med följande uppgifter till info@knaredsmc.se

Namn
Adress
Telefon
Mobil
Mailadress
Är du medlem i SMC så ange ditt SMC-medlemsnummer
Ange om du vill vara med i Knäreds MC:s SMS-grupp.

 

Ny medlem som betalar avgiften efter 1 september
räknas som medlem hela nästkommande år.
Förnyelse av medlemskap skall betalas
senast 31 januari varje år.